Aanbevelingen Kiesraad na evaluatie Eerste Kamerverkiezing van 30 mei 2023

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer is vanuit organisatorisch oogpunt goed verlopen. Desalniettemin vindt de Kiesraad het noodzakelijk een aantal punten met betrekking tot het verkiezingsproces te signaleren en verbeteren.

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer is geregeld in afdeling III van de Kieswet. De Kiesraad constateert dat deze afdeling op diverse aspecten niet goed aansluit bij de artikelen in de rest van de Kieswet. De Kiesraad adviseert dan ook om de Kieswet op deze punten aan te passen.

In eerdere evaluaties van Eerste Kamerverkiezingen heeft de Kiesraad geadviseerd over verbeteringen in het verkiezingsproces. Een aantal van deze adviezen zijn tot op heden niet opgevolgd. De Kiesraad beveelt aan om deze verbeteringen alsnog door te voeren.

In de brief ‘Evaluatie van de Eerste Kamerverkiezing 2023’ leest u welke wijzigingen de Kiesraad precies voorstelt.

Beeld: Rijksoverheid