Aat de Jonge legt werkzaamheden Kiesraad tijdelijk neer

Door een verschuiving in de portefeuilleverdeling binnen het kabinet is per 5 september 2023 Hugo de Jonge minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De stelselverantwoordelijkheid voor het verkiezingsproces behoort tot zijn portefeuille. De Kiesraad is centraal stembureau voor de Tweede Kamer-, Europees Parlements- en Eerste Kamerverkiezingen, en adviesorgaan van regering en parlement. De Kiesraad heeft daarin een onafhankelijke positie.

Beeld: ©Kiesraad

Aat de Jonge is lid van de Kiesraad en een familielid in de derde graad van Hugo de Jonge. Om elke schijn van mogelijke beïnvloeding van de onafhankelijke positie van de Kiesraad actief te vermijden, heeft Aat de Jonge te kennen gegeven zijn werkzaamheden tijdelijk te willen neerleggen en af te zien van de bijbehorende vergoeding.