Geert Nederhorst benoemd tot plaatsvervangend secretaris-directeur van de Kiesraad

Geert Nederhorst start per 1 oktober als plaatsvervangend secretaris-directeur van de Kiesraad. Op dit moment is hij werkzaam als directeur Strategie & Regie bij Logius. In deze functie heeft hij deze nieuwe directie vanaf de start opgebouwd en succesvolle organisatie-overstijgende ketensamenwerking gerealiseerd. Geert werkt sinds 2013 in diverse functies bij Logius. Daarvoor was hij werkzaam als bestuursadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook werkte hij als onderzoeker bij ING Wholesale Banking en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.

De komende jaren staan voor de Kiesraad in het teken van de doorontwikkeling op alle terreinen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe rol van de Kiesraad in het verkiezingsproces. Wetgeving is daarvoor in de maak. Naast advisering en de functie van centraal stembureau krijgt de Kiesraad taken in de uitvoering van en het toezicht op het verkiezingsproces, onder meer wat betreft kwaliteitsverbetering en digitalisering. Daarmee moet het verkiezingsproces robuuster worden. Het bureau Kiesraad moet verder worden uitgebouwd tot een hoogwaardig en deskundig expertisecentrum met een stevig fundament, dat samen met gemeenten en het ministerie van BZK de nieuwe taken gaat invullen. De nieuwe plv. secretaris-directeur heeft samen met de secretaris directeur een belangrijke rol in het scheppen van de voorwaarden om medewerkers in positie te brengen om als team de benodigde stappen te zetten ten aanzien van kwaliteitsverbetering en samenwerking.

Geert Nederhorst : “Ik kijk erg uit om samen met de collega’s van het bureau, de leden van de Kiesraad en alle betrokken partners invulling te geven aan de mooie opgave die er ligt om onze democratie te ondersteunen. Deze is uitdagend en ik verwacht mijn kennis en ervaring in eerdere posities in te kunnen zetten om hier een constructieve en richtinggevende bijdrage aan te leveren. Met veel plezier kijk ik terug op ruim 10 jaar Logius, waar ik veel heb geleerd, kansen heb gekregen, en mensen heb zien ontwikkelen. Ik dank hierbij graag iedereen voor de prettige samenwerking in deze periode.”

Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad: “De Kiesraad is verheugd met de benoeming van Geert Nederhorst tot plv. secretaris-directeur. Geert brengt veel kennis en ervaring op het gebied van digitale ketensamenwerking mee. Ook heeft hij veel leidinggevende ervaring. Samen met secretaris-directeur Hans Klok gaat Geert de transitie van de Kiesraad tot verkiezingsautoriteit verder vorm en inhoud geven de komende jaren. Met de komst van Geert is de directie compleet. De Kiesraad heeft veel vertrouwen in de nieuwe leiding van het bureau. Ik zie uit naar de samenwerking met Geert”.

De huidige interim plv. secretaris-directeur Luc Donners zal komend najaar zijn werkzaamheden afronden.

Deze benoeming is tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de Kiesraad en DG ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.