Benodigde tijd voor een ontbindingsverkiezing Tweede Kamer

Minister-president Rutte heeft vanavond 7 juli verklaard dat hij bij Zijne Majesteit de Koning het ontslag van het kabinet zal aanbieden. En dat er verkiezingen zullen volgen. De datum waarop de verkiezing plaatsvindt hangt af van het officiële Koninklijk Besluit waarin de Tweede Kamer wordt ontbonden. Er kan enige tijd zitten tussen de val van het kabinet en de ondertekening van het ontbindingsbesluit. Dit biedt de mogelijkheid een verkiezingsdatum te bepalen waarop de termijnen van de Kieswet in acht worden genomen en de verkiezing verantwoord kan worden voorbereid.

Beeld: Martijn Beekman

Bij het bepalen van een verkiezingsdatum wordt rekening gehouden met de verschillende onderdelen van het verkiezingsproces, zoals:

  • De mogelijkheid om een partijnaam te registreren;
  • Een kandidatenlijst in te dienen;
  • Voor kiezers in het buitenland om zich te kunnen registreren en tijdig een briefstembewijs te ontvangen;
  • De uitvoerbaarheid voor gemeenten, leveranciers en Kiesraad, zoals de beschikbaarheid van ondersteunende software en de werving van stembureauleden.

Voorzitter Wim Kuijken: “Gelet op de enorme inspanning die de gemeenten en stembureauleden hebben geleverd bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, verdient een verantwoorde voorbereidingstijd voor de organisatie van de verkiezing bijzondere aandacht bij het bepalen van een verkiezingsdatum voor de Tweede Kamer. Rekening houdend met de termijnen in de Kieswet, de tijd voor partijen om zich te kunnen registreren, en een verantwoorde uitvoering kunnen verkiezingen op zijn vroegst medio november plaatsvinden.”

Artikel 64 van de Grondwet bepaalt dat de nieuwe Kamer binnen 3 maanden na het ontbindingsbesluit moet samenkomen. De gehele verkiezingsprocedure (inclusief registratie nieuwe partijnamen, kandidaatstelling, stemming, vaststelling uitslag en geloofsbrievenonderzoek), moet binnen deze periode worden afgerond.

In het ontbindingsbesluit wordt de dag van kandidaatstelling bepaald. Volgens de Kieswet vindt 44 dagen na de dag van kandidaatstelling de stemming plaats.