J.C.M. Teunissen benoemd als Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 6 juli 2023 J.C.M. (Hans) Teunissen als Tweede Kamerlid voor D66. De vacature was ontstaan door het ontslag van M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts per 2 juni 2023. Eerder benoemde de Kiesraad S.F.J. (Sidney) Smeets in deze vacature, hij nam de benoeming niet aan.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Een kandidaat heeft maximaal 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Als de kandidaat de benoeming niet aanneemt, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst de benoeming aannemen en als Kamerlid worden toegelaten.