Benoeming N.G.J. Temmink als Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 5 juli 2023 N.G.J. (Nicole) Temmink als Tweede Kamerlid voor de SP (Socialistische Partij). De vacature was ontstaan door het ontslag van R.M. (Renske) Leijten.

.

Tussentijdse benoeming

Als een Tweede Kamerlid tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, benoemt de Kiesraad een opvolger. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Daarna heeft de kandidaat maximaal 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Als een kandidaat de benoeming niet aanneemt, benoemt de Kiesraad de volgende in aanmerking komende kandidaat. Na aanvaarding van de benoeming onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.