Advies over de Consultatie Verzamelwet BZK 20XX

Het wetsontwerp voor de Verzamelwet BZK 20XX herstelt enige gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daaronder vallen de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.

Beeld: Martijn Beekman

De Kiesraad vindt de voorgestelde wijzigingen begrijpelijk en toereikend om de beschreven omissies te herstellen. Wel adviseert de Kiesraad in artikel Na 5 Kieswet een nadere toelichting op te nemen om interpretatievraagstukken te voorkomen en om artikel J 8 Kieswet aan te vullen met een zelfstandige bevoegdheid voor de burgemeester.