Kiesraad ontbindt contract met leverancier nieuwe verkiezingssoftware

De Kiesraad heeft besloten om het contract met de leverancier van het digitaal hulpmiddel verkiezingen te ontbinden. Het bedrijf, Paragon Customer Communications, kon de eerste oplevering niet op tijd realiseren. De Kiesraad heeft er geen vertrouwen in dat het digitaal hulpmiddel verkiezingen op het afgesproken moment in september dit jaar kan worden geleverd.

Beeld: Henriëtte Guest

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “We zijn als Kiesraad teleurgesteld. De ambitie was om de nieuwe software in gebruik te nemen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024. De lat voor de eisen die we stellen aan de verkiezingssoftware ligt vanzelfsprekend hoog. De afgelopen periode is gebleken dat de leverancier niet tijdig en met voldoende kwaliteit de onderdelen van de programmatuur kan opleveren die op basis van de aanbestedingseisen en de overeenkomst verwacht mag worden. Om te voorkomen dat de Kiesraad in een situatie terecht komt van vertraging en mogelijk oplopende kosten hebben we besloten de overeenkomst met Paragon te ontbinden. We treden in overleg met Paragon over de wijze van terugbetaling van de voorschotbetalingen ter waarde van 6 miljoen euro.  De Kiesraad is daarnaast van plan om de huidige verkiezingssoftware OSV2020 de komende jaren door middel van een Europese aanbesteding te continueren, actief te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dat zorgt in ieder geval voor de benodigde continuïteit.”

Stapsgewijze ontwikkeling nieuwe software

De komende tijd evalueert de Kiesraad de aanbestedingsprocedure en de geleerde lessen uit het ontwikkelproces van het digitaal hulpmiddel. Tegelijkertijd start de Kiesraad in overleg met het ministerie van BZK, de VNG en de NVVB, met een meer stapsgewijze ontwikkeling van de nieuwe verkiezingssoftware. Dit betekent een geleidelijke aanpak waarin de Kiesraad zelf en samen met externe partijen de nieuwe verkiezingssoftware ontwikkelt en in beheer neemt. In het vervolgtraject zullen gemeenten ook nadrukkelijk betrokken worden. De plannen daarvoor worden de komende tijd uitgewerkt.

Contract Paragon

Op 13 mei 2022 sloot de Kiesraad een overeenkomst met Paragon voor de ontwikkeling van een nieuw digitaal hulpmiddel verkiezingen. Het contract met Paragon had een looptijd van vijf jaar en kon drie keer met vijf jaar verlengd worden.

OSV2020

De bestaande verkiezingssoftware OSV2020 wordt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gebruikt en actief onderhouden. Voorafgaand aan iedere verkiezing worden de wettelijke eisen en de beveiliging van OSV2020 getoetst. De rapportages van deze toetsen worden altijd door de Kiesraad openbaar gemaakt. Ook voeren gemeenten na gebruik van OSV2020 steekproefsgewijs controles uit op de werking van deze software.