Advies aanpassing strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

De Kiesraad heeft de afgelopen jaren meerdere malen aangedrongen op aanscherping van de delictsomschrijving met betrekking op het ronselen van volmachtstemmen in artikel Z 8 van de Kieswet. De Kiesraad is positief over de wijzigingen.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Dit advies bevat enkele kritische kanttekeningen over onder meer het element ‘met het oogmerk’ in de delictsomschrijving, enkele passages in de memorie van toelichting en de hoogte van de strafmaat. Daarnaast vraagt de Kiesraad nogmaals aandacht voor de restzetelverdeling bij de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor alle verkiezingen zal een drempel van 100% van de kiesdeler worden ingevoerd, behalve voor de Eerste Kamerverkiezing. De Kiesraad adviseert deze uitzondering te heroverwegen.