Advies over de kwaliteitsbevordering van de uitvoering van het verkiezingsproces

De Kiesraad krijgt op basis van dit wetsvoorstel een aantal kwaliteitsbevorderende taken. Het doel hiervan is om ook in de toekomst met een integer en kwalitatief verkiezingsproces te zorgen dat iedereen de uitslag van verkiezingen kan vertrouwen. Het conceptwetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de Kiesraad, passend bij de nieuwe rol van de Kiesraad. De Kiesraad is positief over het conceptwetsvoorstel. De Kiesraad vindt het goed dat wordt voorzien in meer mogelijkheden om de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces te bevorderen. Gebleken is dat er behoefte is aan een meer centrale, instruerende, beoordelende en ondersteunende rol voor de Kiesraad. De Kiesraad wordt door de toekenning van deze nieuwe bevoegdheden in staat gesteld deze rol op zich te nemen.

Beeld: ©Kiesraad

De Kiesraad heeft enkele opmerkingen naar aanleiding van het voorstel. Zo adviseert de Kiesraad om in het conceptwetsvoorstel te bepalen dat de beslissing voor de inzet van een formele procesaanwijzing niet door een vertegenwoordiger ter plaatse wordt genomen, maar door de leden van de Kiesraad die specifiek met die taak zijn belast.

De Kiesraad stelt verder voor de scheiding tussen de verschillende verantwoordelijkheden binnen de Raad aan te scherpen. Het gaat dan om het inzetten van buitengewone leden en het aanwijzen van een ondervoorzitter. De verschillende verantwoordelijkheden maken een goede functiescheiding noodzakelijk zodat de Kiesraad op een zorgvuldige manier uitvoering kan geven aan zijn verschillende verantwoordelijkheden.

De komende periode ontwikkelt de Kiesraad zich verder als verkiezingsautoriteit. Het eerste deel van de wetgeving, over de programmatuur die wordt gebruikt voor het vaststellen van verkiezingsuitslagen, is bij de Tweede Kamer in behandeling. Dit conceptwetsvoorstel is het tweede deel van de wetgeving.