Publicatie jaarverslag 2022

Voor het derde jaar op rij waren er bij de verkiezingen bijzondere maatregelen van toepassing vanwege de COVID-19-pandemie. In het jaarverslag van 2022 kijkt de Kiesraad terug op de gemeenteraadsverkiezingen en herindelingsverkiezing in Voorne aan Zee. Ook is er aandacht voor de uitgebrachte adviezen, de taken als centraal stembureau en de voorbereidingen op de toekomstige taken van de Kiesraad.

Beeld: ©Kiesraad / ANP

Advisering

De Kiesraad bracht afgelopen jaar elf adviezen uit. In het evaluatieadvies over de gemeenteraadsverkiezingen constateerde de Kiesraad dat de stemming en uitslagvaststelling over het algemeen goed waren verlopen. De Kiesraad ziet zeker bij verkiezingen met veel betrokken partijen en centrale stembureaus de noodzaak voor een heldere en eenduidige inrichting van het verkiezingsproces. De Kiesraad deed enkele concrete suggesties daarvoor op het gebied van de registratie van aanduidingen en de wijze van vermelding van kandidaten op de lijst. Daarin is volgens de Kiesraad nog enige winst te behalen.

Toekomstige taken

Verder stond 2022 in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe taken van Kiesraad. Naar verwachting gaat de Kiesraad per 1 januari 2024 de kwaliteit van de uitvoering van verkiezingen beoordelen en bevorderen. De Kiesraad krijgt met de nieuwe taken en bevoegdheden een belangrijke centrale ondersteunende, instruerende en beoordelende rol in het verkiezingsproces. Daarnaast krijgt de Kiesraad aanvullende wettelijke taken als beheerder van de programmatuur die wordt gebruikt bij het proces van kandidaatstelling en vaststelling van de uitslag.