Kandidatenlijsten Provinciale Statenverkiezingen definitief

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart zijn definitief vastgesteld. Op maandag 30 januari leverden partijen hun kandidatenlijsten in bij de centraal stembureaus van de provincies. Na onderzoek van de lijsten en bijbehorende documenten konden de partijen eventuele verzuimen herstellen. Op vrijdag 3 februari stelden de centraal stembureaus van de provincies de kandidatenlijsten vast. Er is geen beroep ingesteld tegen de beslissingen van de centraal stembureaus. Daarmee zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Hieronder vindt u de processen-verbaal van de vastgestelde kandidatenlijsten per provincie en bijbehorende EML-bestanden. De EML-bestanden worden ook gepubliceerd op data.overheid.nl