Benoeming Dekker tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 6 december 2022 Ralf Dekker (FvD) als tijdelijk Kamerlid. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van Simone Kerseboom, van 6 december 2022 tot en met 27 maart 2023. Dekker is op dit moment al actief als tijdelijk Kamerlid.

Beeld: Najib Nafid Mediatheek Rijksoverheid

Kamerleden kunnen tijdelijk ontslag krijgen. Dit ontslag geldt voor een periode van zestien weken. Binnen één zittingsperiode kunnen Kamerleden maximaal drie keer tijdelijk ontslag vragen. Daarna moeten Kamerleden ofwel terugkeren naar de Tweede Kamer, of definitief ontslag nemen.