Benoemingen Simons en Richardson tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 1 november 2022 de heer Simons en mevrouw Richardson tot Tweede Kamerlid voor de VVD. Simons is op dit moment tijdelijk Kamerlid: hij werd in augustus 2022 benoemd na het tijdelijk ontslag van Bente Becker. Door het ontslag van Ockje Tellegen komt Simons in aanmerking voor een niet-tijdelijke vacature. Richardson is vervolgens benoemd in de tijdelijke vacature tot en met 27 november 2022.

Beeld: ©Kiesraad

De benoeming van Kamerleden betekent niet per definitie dat zij toetreden tot de Tweede Kamer. De zittende Tweede Kamer moet hen hiervoor toelaten. Tijdens het geloofsbrievenonderzoek controleren Kamerleden of kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de volksvertegenwoordiging. Kandidaten moeten onder andere minimaal 18 jaar oud zijn, en geen nevenfuncties vervullen die in strijd zijn met het Kamerlidmaatschap.