Benoeming Bushoff tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde de heer Julian Bushoff (PvdA) op 14 november tot Tweede Kamerlid. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw Khadija Arib.

Beeld: ©Kiesraad

Nu Bushoff is benoemd, heeft hij 28 dagen om de benoeming aan te nemen. Als hij dit doet, onderzoekt de Tweede Kamer of Bushoff voldoet aan de vereisten van het Kamerlidmaatschap. In dat geval treedt hij toe tot de Tweede Kamer.