Tijdelijke benoeming R.J. Dekker tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 16 augustus 2022 Ralf Dekker (FvD) als tijdelijk Kamerlid. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van FVD-Kamerlid Simone Kerseboom.

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nu Dekker is benoemd als Kamerlid, heeft hij tien dagen om de benoeming al dan niet aan te nemen. Mocht hij de benoeming aannemen, dan onderzoekt en beslist de Tweede Kamer of Dekker voldoet aan de vereisten voor het Kamerlidmaatschap en kan worden toegelaten.

Dat Dekker is benoemd als Tweede Kamerlid betekent dus niet per definitie dat hij zitting neemt in de Tweede Kamer. Hiervoor moet hij eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.