In memoriam: Ron de Jong

Met veel verdriet hebben we kennisgenomen van het bericht dat onze gewaardeerde collega Ron de Jong op 10 augustus op 61-jarige leeftijd is overleden.

Beeld: ©Kiesraad / Sjoerd van der Hucht

Ron was sinds 2007 als onderzoeker werkzaam bij de Kiesraad. In de jaren dat hij bij ons heeft gewerkt, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het onderzoek van het Nederlands kiesrecht en de verkiezingen en was hij initiator en penvoerder van vele publicaties daarover. Als drijvende kracht achter de Databank Verkiezingsuitslagen speelde hij een grote rol in het toegankelijk maken van verkiezingsuitslagen in Nederland. Zijn kennis was uniek en zijn werk was niet alleen van grote waarde voor de Kiesraad, maar ook ver daarbuiten.

Ron was een fijne collega en een mooi en toegankelijk mens. Een stabiele rots in de branding, nuchter en altijd graag bereid te helpen of zijn kennis te delen. Wij misten Ron de afgelopen tijd al zeer en zullen dat in de toekomst blijven doen.