Tijdelijke benoeming C. Simons tot Tweede Kamerlid

De Kiesraad heeft op 8 augustus 2022 Chris Simons (VVD) benoemd als tijdelijk Kamerlid. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mede-VVD-Kamerlid Bente Becker.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid
Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nu Simons is benoemd als Kamerlid, heeft hij tien dagen om de benoeming al dan niet aan te nemen. Mocht hij de benoeming aannemen, dan onderzoekt en beslist de Tweede Kamer of Simons voldoet aan de vereisten voor het Kamerlidmaatschap en kan worden toegelaten.

Dat Simons is benoemd als Tweede Kamerlid betekent dus niet per definitie dat hij zitting neemt in de Tweede Kamer. Hiervoor moet hij eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.