Benoeming Laetitia Griffith als lid Kiesraad

Mr. L.J. (Laetitia) Griffith is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 juli 2022. Laetitia Griffith is jurist en beschikt over ruime kennis en ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht en het openbaar bestuur. Ze is actief in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, zowel in de publieke als private sector.

Laetitia Griffith (1965) is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO, de Raad van Commissarissen van TenneT TSO GmbH en de Raad van Commissarissen van het NL Filmfonds. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van Save the Children. Van 2015 tot 2019 was ze vicevoorzitter van de Raad van commissarissen van KPMG. Tussen 2011 en 2016 was ze Staatsraad van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer en wethouder financiën en economische zaken in Amsterdam voor de VVD.

De ministerraad stemde vandaag in met de voordracht aan Z.M. de Koning tot benoeming van mevrouw Griffith. Zij volgt prof.mr. J.E. (Jacobine) van den Brink op die sinds 2017 lid was van de Kiesraad. De ministerraad stemde ook in met de voordracht voor herbenoeming van Kiesraadleden Ronald Prins en Hestia Reukema per 1 oktober 2022. Beiden zijn lid van de Kiesraad sinds 2018.

Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad, is blij met deze (her)benoemingen: “Met de benoeming van Laetitia Griffith versterken wij onze juridische kwaliteit en vergroten de bestuurlijke ervaring, zowel publiek als privaat. De herbenoeming van Hestia Reukema en Ronald Prins is belangrijk voor de continuïteit in de Kiesraad”.