Benoeming M. Mohandis tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 25 mei 2022 de heer M. Mohandis als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (P.v.d.A). De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw E.M.J. Ploumen per 22 april 2022. Eerder benoemde de Kiesraad de heer G.J. van Dijk in deze vacature. Na het verstrijken van de door de Kieswet gestelde termijn, wordt hij geacht de benoeming niet te hebben aangenomen.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat maximaal 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. De Kiesraad benoemt een nieuwe kandidaat als de kandidaat de benoeming niet aanneemt, of niet binnen 28 dagen meedeelt de benoeming aan te nemen.

Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst de benoeming aannemen en als Kamerlid worden toegelaten.