Gunning Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

Paragon Customer Communications gaat in opdracht van de Kiesraad het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV) bouwen. Het DHV zal gebruikt worden bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het indienen van de kandidatenlijsten door politieke partijen en vervangt de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Het streven is om het DHV medio 2023 op te leveren. De aanbestedingsprocedure voor het nieuw te ontwikkelen digitaal hulpmiddel verkiezingen startte in februari 2021. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar en kan drie keer met vijf jaar worden verlengd. De totale maximale opdrachtwaarde voor (door)ontwikkeling, beheer en de hosting van het DHV is 45 miljoen euro exclusief BTW voor de duur van 20 jaar.

Beeld: ©Kiesraad / Roderick Al

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “We hebben er vertrouwen in dat we met de gunning aan Paragon een goede partner hebben om het DHV te gaan bouwen. De ontwikkeling van het DHV is een belangrijke stap in het voortdurend werken aan een weerbaar, betrouwbaar en uitvoerbaar verkiezingsproces. Daar blijft de Kiesraad zich volop voor inzetten.”

Het DHV wordt gehost in een centrale omgeving via een besloten netwerk. Hierdoor kan de Kiesraad het gebruik van het programma monitoren en tijdig maatregelen nemen in het geval er onregelmatigheden worden geconstateerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Security Operations Centre.  Daarnaast wordt het programma en de hostingomgeving volgens de meest recente beveiligingseisen door de leverancier beheerd en actueel gehouden.

Paragon verzorgt op dit moment voor meer dan 120 gemeenten alle gedrukte verkiezingscommunicatie richting burgers. Het bedrijf breidt de dienstverlening voor verkiezingen in Nederland nu verder uit door de levering van het DHV. Paragon is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en hosting van het DHV. Dit doen zij in samenwerking met onderaannemers Scytl, een zusterbedrijf van Paragon, en KPN voor respectievelijk de softwareontwikkeling en hosting.

Mieke Clark-Marsman, CEO Paragon: “Wij zijn buitengewoon trots en verheugd dat wij deze zeer belangrijke dienstverlening voor de Nederlandse democratie mogen verzorgen. Met deze formidabele gunning breiden wij onze dienstverlening voor verkiezingen in Nederland nu ook digitaal verder uit.”

Het DHV heeft dezelfde functie als het huidige OSV2020. Na afloop van verkiezingen worden in de stembureaus de stembiljetten met de hand geteld en de uitkomsten vastgelegd in een proces-verbaal. Vervolgens tellen gemeentelijke stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau de uitslagen van de stembureaus digitaal bij elkaar op. Voor elke verkiezing wordt de te gebruiken programmatuur getoetst op werking en beveiliging. Daarnaast wordt de broncode gepubliceerd, zodat controle ook publiekelijk mogelijk is. De optellingen en de zetelverdeling die met de programmatuur worden gegenereerd, worden handmatig gecontroleerd, aan de hand van controleprotocollen die de Kiesraad opstelt.

Omdat het DHV, anders dan OSV2020, centraal door de Kiesraad wordt beheerd en ingezet, zal de Kiesraad meer bevoegdheden krijgen om aansluit- en gebruiksvoorschriften op te stellen en te zorgen voor naleving van die voorschriften. Dat vergt een aanpassing van de Kieswet. Een wetsvoorstel zal daartoe op afzienbare termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Zie voor meer informatie: Consultatie Wet programmatuur verkiezingsuitslagen.

Vragen over dit bericht kunt u sturen naar het bureau van de Kiesraad: kiesraad@kiesraad.nl.
Media kunnen bij vragen contact opnemen met Margriet Bokhorst: 06 46767704.