Extra controles OSV2020

Bij de vaststelling van de uitslagen maken de gemeenten en de centraal stembureaus gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn extra controles uitgevoerd op de vaststelling van de uitslagen. Op grond van de ontvangen verslagen van de controles kan worden vastgesteld dat de software zoals uitgeleverd door de Kiesraad correct heeft gefunctioneerd. Van 10 gemeenten heeft de Kiesraad de verslagen van een van de controles op dit moment nog niet of niet volledig ontvangen.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

In de stembureaus worden de stemmen met de hand geteld. Gemeenten gebruiken vervolgens OSV2020 om de uitslagen van de stembureaus bij elkaar op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.

De controles zijn uitgevoerd op basis van twee controleprotocollen die de Kiesraad heeft opgesteld. Een controleprotocol voor het controleren van de zetelberekening op lijstniveau. En een controleprotocol waarmee de handmatig getelde stemaantallen per partij worden vergeleken met de optellingen in OSV2020. Deze optellingen zijn gecontroleerd op basis van een steekproef van drie lijsten, die is bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bevindingen van beide controles zijn vastgelegd in verslagen die aan de Kiesraad zijn opgestuurd. De gemeenten publiceren deze verslagen ook op hun website. In geen van de ontvangen verslagen is een onverklaarbaar verschil geconstateerd bij de optelling van de stemaantallen of de zetelverdeling.