Benoeming S. Mutluer tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 16 februari 2022 mevrouw S. Mutluer als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (P.v.d.A). De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer G.J. van Dijk per 15 februari 2022.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.