Benoemingen leden Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement

Met het aantreden van een nieuw kabinet is een aantal plaatsen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement opengevallen. De Kiesraad benoemde op 11 januari 2022 acht Tweede Kamerleden, twee Eerste Kamerleden en een Europees Parlementslid. Zij volgen de leden op die tot het nieuwe kabinet zijn toegetreden.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Benoemingen Tweede Kamerleden

 • de heer R. Verkuijlen, in de plaats van de heer M. Rutte, voor de VVD
 • de heer E.A. Haverkort, in de plaats van de heer M.G.J. Harbers, voor de VVD
 • de heer H. Bevers, in de plaats van mevrouw A. de Vries, voor de VVD
 • de heer S.P.R.A. van Weyenberg, in de plaats van mevrouw S.A.M. Kaag, voor D66
 • mevrouw F. Sahla, in de plaats van de heer R.A.A. Jetten, voor D66
 • mevrouw H. Dekker-Abdulaziz, in de plaats van de heer J.A. Vijlbrief, voor D66
 • de heer H. Bontenbal, in de plaats van de heer W.B. Hoekstra, voor het CDA
 • mevrouw S.J.F. van der Graaf, in de plaats van mevrouw C.J. Schouten, voor de ChristenUnie

Ook benoemde de Kiesraad de heer S. Warmerdam tot en met 15 februari 2022 als Tweede Kamerlid, voor de resterende periode van het tijdelijk ontslag van de heer R. Raemakers voor D66.

Benoemingen Eerste Kamerleden

 • de heer L.B. Vos, in de plaats van mevrouw M.A.M. Adriaansens, voor de VVD
 • de heer C.F. van den Berg, in de plaats van de heer E. van der Burg, voor de VVD

Benoeming Europees Parlementslid

 • mevrouw H.C. Rinzema, in de plaats van mevrouw E.N.A.J. Schreinemacher, voor de VVD

Verschil benoeming en toelating

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. De Tweede Kamer onderzoekt vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. De Eerste Kamer onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer en kan worden toegelaten.

Als de kandidaat de benoeming niet aanneemt, of niet voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.