Controles OSV2020 Herindelingsverkiezingen

In elf gemeenten vonden woensdag 24 november 2021 Herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuw te vormen gemeenten: Purmerend, Dijk en Waard, Land van Cuijk en Maashorst. Bij de totstandkoming van de verkiezingsuitslagen is door de gemeenten en de centraal stembureaus Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) ingezet. Aanvullend hebben de gemeenten handmatig gecontroleerd of de met OSV2020 gegenereerde totalen en de zetelverdeling op lijstniveau correct zijn. In geen van de vier gemeenten is een verschil geconstateerd in de controletelling of de controle van de zetelverdeling. Op grond van de bevindingen kan worden vastgesteld dat de door OSV2020 gegenereerde totalen correct zijn.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

De gemeenten hebben de controles uitgevoerd aan de hand van een door de Kiesraad in samenwerking met de VNG opgesteld controleprotocol, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het controleren van de totalen door de gemeente en de controle van de zetelverdeling door het gemeentelijk centraal stembureau zijn afzonderlijke controleprotocollen opgesteld. Zowel de gemeente als het gemeentelijk centraal stembureau hebben voor de controles alle lijsten gecontroleerd en de bevindingen in verslagen vastgelegd. De gemeenten hebben hun bevindingen gedeeld met het gemeentelijke centraal stembureau en de Kiesraad. De gemeentelijk centraal stembureaus hebben het verslag ook aan de Kiesraad gestuurd.

De gemeente van de fuserende gemeenten met de meeste inwoners organiseerde de verkiezingen. Dat waren: Purmerend, Heerhugowaard, Boxmeer en Uden.