Benoeming J.A.M.J. van den Berg-Jansen en H. Bontenbal tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 29 september 2021 mevrouw J.A.M.J. van den Berg-Jansen als Tweede Kamerlid voor het CDA. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw M.C.G. Keijzer, per 27 september. Mevrouw van den Berg-Jansen was eerder benoemd als tijdelijk lid in de vacature van de heer H. van der Molen, tot en met 27 december 2021. Daarom benoemde de Kiesraad de heer H. Bontenbal als nieuwe tijdelijke vervanger van de heer Van der Molen, tot en met 27 december 2021.

Beeld: ©Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.