Advies over experimentbesluit nieuw stembiljet

De Kiesraad kan zich op hoofdlijnen vinden in de door de minister van BZK voorgestelde uitwerking van experimenten met een kleiner model stembiljet. Dit schrijft de Kiesraad in een advies over een ontwerpbesluit hierover. Een kleiner stembiljet is naar verwachting makkelijker te gebruiken en beter te tellen. Het is ook geschikt om op termijn elektronisch te tellen. Wel dringt de Kiesraad erop aan voortgang te maken met het mogelijk maken van het elektronisch tellen. In hetzelfde advies is de Kiesraad kritisch op het voorschrift om het stemhokje af te sluiten met een gordijntje.

Beeld: ©Kiesraad

Het ontwerpbesluit, waarover de Kiesraad nu adviseert, maakt het mogelijk om te experimenteren met een nieuw model stembiljet op grond van de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. De Kiesraad heeft eerder geadviseerd over die tijdelijke experimentenwet. Deze wet wordt nog behandeld in de Tweede Kamer.

Gordijntje

In het advies vraagt de Kiesraad de minister te heroverwegen om in de experimenten het stemhokje af te sluiten met een gordijn. De noodzaak hiervan is onvoldoende aangetoond, volgens de raad. Het stemheim lijkt in de experimenten voldoende gewaarborgd, gezien het (kleinere) formaat stembiljet en de opstelling van de stemhokjes.

Planning experimenten

De Kiesraad vraagt in het advies tevens aandacht voor de doorlooptijden van de experimenten. Het ontwerpbesluit betreft experimenten met één model stembiljet. De minister lijkt echter van plan te zijn op een later moment te experimenteren met een tweede model stembiljet. Het later houden van experimenten met een tweede model stembiljet moet volgens de Kiesraad niet tot vertraging leiden van experimenten met nieuwe stembiljetten en het elektronisch tellen.

Echtheidskenmerk en evaluatie

De Kiesraad vraagt verder in het advies aan de minister om de stembiljetten in de experimenten een echtheidskenmerk te geven. Ook wordt geadviseerd om in de evaluatie van de experimenten aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het stembiljet. En aan de waardering van het gebruik van logo’s van politieke partijen op het stembiljet. Logo’s worden momenteel alleen gebruikt op stembiljetten voor Nederlandse kiezers in het buitenland.