Benoeming Hanny Kemna als lid Kiesraad

Mevrouw J.M.A. (Hanny) Kemna is voorgedragen als lid van de Kiesraad per medio juli 2021. Zij is werkzaam als toezichthouder en bestuursadviseur, gespecialiseerd in de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie, financiën, innovatie en bedrijfsvoering.

Hanny Kemna (1960) is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN, lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer en lid van de Raad van Toezicht van Nictiz, het Nederlands instituut voor ICT in de zorg. Van 1999 tot 2014 was zij internationaal partner IT Advisory en Assurance bij Ernst & Young.

De ministerraad stemde vandaag in met de voordracht aan Z.M. de Koning tot benoeming van mevrouw Kemna. Zij volgt dhr. P. (Peter) Castenmiller op die sinds 2013 lid was van de Kiesraad.