Benoeming M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 20 april M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts als Tweede Kamerlid voor D66. De vacature was ontstaan door het ontslag van S.F.J. (Sidney) Smeets.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Als de kandidaat de benoeming aanneemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.