Verruimde openingstijden Informatiepunt Verkiezingen

Op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 is het Informatiepunt Verkiezingen bereikbaar van 07.00 tot 22.00 uur. Heeft u vragen over de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021? Of wilt u een melding maken over het verloop van de stemming? Bel of mail naar het Informatiepunt Verkiezingen.

©Kiesraad

Contact

U kunt het Informatiepunt Verkiezingen bereiken via:

Het Informatiepunt is een gezamenlijk initiatief van de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.