Vier waarnemingsmissies bij Tweede Kamerverkiezing

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart sturen 4 organisaties waarnemers om het verloop van de verkiezing te observeren: OVSE/ODIHR, Leiden MUN, IPC en GCI. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stuurt regelmatig waarnemingsmissies naar landen waar verkiezingen worden gehouden, om toe te zien op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen.

Beeld: ©Kiesraad / Marcel Vogel

Naast de OVSE zijn er waarnemingsmissies van de volgende organisaties:

  • Leiden MUN: Leiden Model United Nations
  •  IPC: International Parliamentarians Congress
  • GCI: Gender Concerns International

Waarnemers in stemlokaal

Op 15, 16 en 17 maart mogen de waarnemers in het stemlokaal aanwezig zijn, gedurende de hele tijd dat het stembureau zitting houdt. De waarnemers zijn herkenbaar aan een badge (met de naam van de waarnemer en organisatie), waarop staat dat ze internationaal waarnemer zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Waarnemers moeten strikte neutraliteit in acht nemen, mogen geen blijk geven van hun politieke gezindheid en zich niet in de verkiezingsprocedure mengen.