Benoeming S.E. Stolze-van Rijn tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 10 maart mevrouw S.E. (Susan) Stolze-van Rijn als Tweede Kamerlid. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer T.U. (Theo) Hiddema.
 

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Als de Tweede Kamer aftreedt binnen de termijn van 28 dagen, heeft de kandidaat tot de laatste dag van zitting de tijd om de benoeming aan te nemen. De laatste dag van zitting van de huidige Tweede Kamer is 31 maart 2021. De benoeming geldt niet voor de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Als de kandidaat de benoeming niet aanneemt, benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat. De Kiesraad benoemde in deze vacature achtereenvolgens de kandidaten H. Otten, P.M.L. Frentrop en R.J. Rooken. Zij namen de benoeming niet aan.

Als de kandidaat de benoeming aanneemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de kandidaat eerst de benoeming aannemen en als Kamerlid worden toegelaten.