Benoeming R.J. Rooken tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 17 februari de heer R.J. (Rob) Rooken als Tweede Kamerlid. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer T.U. (Theo) Hiddema.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.

Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de benoemde kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.