Benoemingen P.M.L. Frentrop en G.P. van den Anker tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad benoemde op 11 januari de heer P.M.L. (Paul) Frentrop als Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer T.U. (Theo) Hiddema. Daarnaast benoemde de Kiesraad op 12 januari de heer G.P. (Gerard) van den Anker als Tweede Kamerlid voor het CDA. Deze vacature was ontstaan door het ontslag van de heer M.R.J. (Michel) Rog.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.