Tijdelijke benoeming J.H. De Vree tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad besloot op 8 december tot de tijdelijke benoeming van de heer J.H. De Vree als Tweede Kamerlid namens de PVV. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw V. Maeijer, van 8 december 2020 tot en met 29 maart 2021.

©Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt in een tijdelijke vacature, heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Tweede Kamerlid kan worden toegelaten.
Benoeming als Tweede Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.