Volledige hertelling in herindelingsgemeente Oisterwijk

Het centraal stembureau van de gemeente Oisterwijk heeft in een zitting op 20 november besloten tot een hertelling van alle stemmen. Dit betekent dat ruim 11.000 stemmen die zijn uitgebracht bij de herindelingsverkiezing in deze gemeente opnieuw worden geteld. Het centraal stembureau heeft dit besloten naar aanleiding van een opschrijffout in de handmatige sneltelling die wordt gebruikt voor de voorlopige uitslag.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

De opschrijffout vond plaats in één stembureau. Toch is besloten om alle stemmen opnieuw te tellen. Burgemeester Hans Janssen: ‘Wij nemen hiermee eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en over de definitieve uitslag bij iedereen weg.’

Herindelingsverkiezingen andere gemeenten

Er vonden ook herindelingsverkiezingen plaats in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Vught, Boxtel en Haaren. Hier zijn de uitslagen in zittingen van de betreffende gemeentelijke centraal stembureaus inmiddels vastgesteld.

Controles Kiesraad

De ondersteunende software die is gebruikt bij de vaststelling van de uitslagen van de herindelingsverkiezingen op 18 november heeft goed gefunctioneerd. Dit blijkt uit extra controles door de Kiesraad. Deze controles zijn gedaan om uit te sluiten dat de software is gemanipuleerd of dat het fouten bevat die van invloed zouden kunnen zijn op de uitslag. De Kiesraad heeft gecontroleerd of de stemaantallen op lijstniveau die in de stembureaus met de hand zijn vastgesteld overeenkomen met de aantallen in de ondersteunende software OSV2020. Tevens is gecontroleerd of de optellingen op lijstniveau bij elkaar opgeteld overeenkwamen met de totaaltelling van de gemeenten, en is bezien of de zetelverdeling goed door de programmatuur is berekend. Dit blijkt inderdaad het geval.