Informatiepunt Verkiezingen van start

Heeft u vragen over de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020 of de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021? Bel of mail dan naar het Informatiepunt Verkiezingen.
 

©Kiesraad

Met ingang van 20 oktober 2020 is het Informatiepunt Verkiezingen weer actief. Dit Informatiepunt is een gezamenlijk initiatief van de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 

Het informatiepunt is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur op nummer 070 - 426 7329 of via e-mail Informatiepunt@kiesraad.nl