Nieuwe voorzitter Kiesraad

De heer W.J. (Wim) Kuijken wordt voorzitter van de Kiesraad per 1 januari 2021. De ministerraad heeft hem vandaag voorgedragen voor benoeming.

Wim Kuijken

Wim Kuijken (1952) was onder meer secretaris-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Van 2010 tot 2019 was hij Deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Op dit moment is hij actief als voorzitter van onder meer de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC en de Raad van Toezicht van ‘The Hague Security Delta’.

De nieuwe voorzitter krijgt de opdracht om de transitie van de Kiesraad naar Verkiezingsautoriteit verder vorm te geven. De voorzitter van de Kiesraad wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De huidige voorzitter van de Kiesraad, Jan Kees Wiebenga, had eerder aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.