Jaarverslag Kiesraad 2019

2019 was een bijzonder verkiezingsjaar. In het jaarverslag kijken we terug op de verkiezingen voor de provinciale staten, de waterschappen, de eilandsraden op Bonaire en Saba, de kiescolleges voor de Eerste Kamer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, verkiezingen voor de Eerste Kamer en tenslotte die voor het Europees Parlement. Voorzitter Jan Kees Wiebenga noemt het "een buitengewoon intensieve periode, waarin door de vele tienduizenden stembureauleden, gemeenteambtenaren en tal van vrijwilligers met hart en ziel is gewerkt."

©Jurriaan Brobbel
Stemlokaal in het Kurhaus, Den Haag

In het jaarverslag over 2019 blikt de Kiesraad terug op het verloop van de verkiezingen. Ook staan we stil bij de adviezen die zijn uitgebracht en de voorbereidingen op de toekomstige rol en verantwoordelijkheden van de Kiesraad.