Registratie partijnaam ‘NLBeter!’ en afwijzing registratieverzoek ‘BoerBurgerBeweging’

De Kiesraad heeft op 11 november 2019 het verzoek ingewilligd om de partijnaam ('aanduiding') ‘NLBeter!’, in te schrijven in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.

De Kiesraad heeft ook een registratieverzoek afgewezen. Het betreft het verzoek tot registratie van de partijnaam ‘BoerBurgerBeweging’ en het bijbehorende logo in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing. Naar het oordeel van de Kiesraad heeft deze aanduiding onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van de al geregistreerde aanduiding ‘De Burger Beweging’ waardoor verwarring te duchten is (zie: Kieswet art. G 1, vierde lid, onder b).