Benoeming Pamela Young tot nieuwe secretaris-directeur Kiesraad

Pamela Young treedt met ingang van 1 augustus 2019 aan als nieuwe secretaris-directeur van de Kiesraad. Zij volgt Melle Bakker op die vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Pamela Young (1975) studeerde Juridisch Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ze ging in 2001 aan de slag bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving en later de directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector. Ze heeft zich in verschillende functies beziggehouden met kiesrecht en verkiezingen: als tweede adjunct-secretaris van de Kiesraad, als deelprojectleider van het project Kiezer op Afstand (KOA) bij BZK, en als juridisch adviseur bij de Kiesraad. In 2013 werd ze clustercoördinator Juridische Zaken en Informatiebeleid alsmede plaatsvervangend secretaris-directeur bij de Kiesraad.