Benoeming vijf nieuwe Eerste Kamerleden

De Kiesraad heeft op 6 juni 2019 de volgende kandidaten van Forum voor Democratie benoemd tot lid van de Eerste Kamer, in vacatures die zijn ontstaan doordat kandidaten hun benoeming tot lid van de Eerste Kamer niet hebben aangenomen: dhr. J. Dessing (in de plaats van dhr. Hiddema), dhr. A.J.A. Beukering (in de plaats van dhr. H.A. Berkhout), mevr. N.J.F. Pouw-Verweij (in de plaats van dhr. O.J. Hermans), en dhr. J. van Pareren (in de plaats van dhr. R.J. Rooken). Verder heeft de Kiesraad op 6 juni 2019 mevr. C.P.M. Moonen benoemd tot lid van de Eerste Kamer voor Democraten 66 (D66). Het betreft een benoeming in de opengevallen plaats die is ontstaan doordat de eerst benoemde kandidaat, dhr. P. Schnabel, heeft aangegeven zijn benoeming niet aan te nemen.

Beeld: ©Kiesraad / Jeroen van der Meyde