Vacature clustercoördinator Juridische Zaken en Informatiebeleid Kiesraad

Bij de Kiesraad is een vacature ontstaan voor de functie van clustercoördinator. De clustercoördinator geeft leiding aan het cluster Juridische Zaken en Informatiebeleid (JZI) en adviseert en ondersteunt de voorzitter en leden van de Kiesraad. Hij/zij is tevens plaatsvervangend secretaris-directeur. Reageren op de vacature kan tot 22 juli.

Het cluster Juridische Zaken en Informatiebeleid is een van de huidige twee clusters bij het secretariaat van de Kiesraad. Het cluster verzorgt alle juridische werkzaamheden rond verkiezingen, zoals de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridisch) kenniscentrum. Binnen het cluster worden daarnaast de adviezen voorbereid die de Kiesraad in het kader van de wettelijke adviestaak uitbrengt. Ook vallen binnen dit cluster dossiers rond informatiebeleid en -huishouding, zoals het beheer van maatwerksoftware voor de kandidaatstelling en de vaststelling van de uitslag, en de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid.

Functie

De clustercoördinator JZI is een stevige manager en geeft op motiverende wijze leiding. Hij/zij draagt zorg voor de kwaliteit van de in het cluster op te leveren resultaten en voor adequate (interne) communicatie. Ook draagt hij/zij bij aan een prettig werkklimaat, en heeft oog voor de belangen en de behoeften van medewerkers. Als lid van de staf van de Kiesraad levert hij/zij waardevolle input voor de besluitvorming en de (strategische) sturing van de organisatie. De clustercoördinator is bovendien een belangrijke sparringpartner van de secretaris-directeur en vervangt bij diens afwezigheid.

Maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen

De clustercoördinator volgt relevante maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen en adviseert over de consequenties hiervan voor de adviezen en het uitvoeringsbeleid. Hij/zij heeft een scherp oog voor (complexe) uitvoerings-, IT- en ketenvraagstukken. Als zodanig geeft de clustercoördinator richting aan de rol en invulling van de bevoegdheden van de Kiesraad waar het gaat over de digitalisering van het verkiezingsproces.

Advisering en besluitvorming

De clustercoördinator JZI ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en op de voorbereiding van de adviezen van de Kiesraad. Hij/zij bereidt daarnaast de vergaderingen van de Kiesraad voor en is ook verantwoordelijk voor de totstandkoming en afwikkeling van de besluitvorming. Hij/zij onderhoudt een voor de functie effectief en relevant netwerk en zorgt voor goede samenwerking en afstemming met de ketenpartners. Daarnaast vertegenwoordigt de clustercoördinator de Kiesraad in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld tijdens rechtsgedingen, bijeenkomsten en congressen.

 Voor de volledige vacaturetekst, zie https://bit.ly/2YuxKbZ