Benoeming W.L. de Pater-Postma en C.N. van den Berge tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 5 juni 2019 mevrouw W.L. (Wytske) de Pater-Postma benoemd als Tweede Kamerlid voor het CDA. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 5 juni 2019 van mevrouw H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Verder heeft de Kiesraad op 5 juni 2019 de heer C.N. (Niels) van den Berge benoemd als Tweede Kamerlid voor GROENLINKS. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 5 juni 2019 van de heer Z. (Zihni) Özdil.

Beediging Tweede Kamer

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.