Vijftien partijen doen mee aan Eerste Kamerverkiezing 2019

Er nemen 15 partijen deel aan de Eerste Kamerverkiezing op 27 mei 2019. Dit maakte de Kiesraad, centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing, bekend op woensdag 1 mei in een openbare zitting. De Raad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Ook zijn de lijsten genummerd.

Beeld: ©Rijksoverheid / Najib Nafid

Ontbrekende ondersteuningsverklaringen

Drie partijen hadden op hun kandidatenlijst aangegeven dat zij in alle provincies aan de Eerste Kamerverkiezing wilden meedoen, maar zij hebben voor een aantal provincies en voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet de vereiste ondersteuningsverklaringen ingediend. De lijst van de partij DENK is daarom ongeldig verklaard voor Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De lijst van Forum voor Democratie is ongeldig verklaard voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ten slotte is de blanco lijst met als eerste kandidaat J.C. Frans ongeldig verklaard voor alle kieskringen behalve Bonaire. Uitsluitend voor deze kieskring is voor deze lijst namelijk een geldige ondersteuningsverklaring ingeleverd.

Schrapping kandidaat

Op de kandidatenlijst van ‘50PLUS’ werd kandidaat nr. 9 (H. Oosterveer) geschrapt, omdat er geen verklaring bij de Kiesraad was ingeleverd dat de kandidaat instemde met zijn plaats op de kandidatenlijst. Verder zijn op de blanco lijst (zie boven) de kandidaten met uitzondering van kandidaat J.C. Frans geschrapt - omdat er gebreken waren m.b.t. hun instemmingsverklaringen.

Beroep

Beroep tegen deze beslissingen van de Kiesraad is tot 7 mei 2019 mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen een beslissing over de blanco lijst met als eerste kandidaat J.C. Frans moet worden ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Aantal partijen en kandidaten

Op de 15 geldige kandidatenlijsten (in 2015 waren dat er 12) staan in totaal 259 kandidaten – in 2015 waren dat er 261. Op de lijst 'VVD' staan de meeste kandidaten: 41 in elke kieskring. Op die van de blanco lijst de minste: 1 kandidaat in kieskring Bonaire.

Lijstnummers

De 12 partijen die bij de laatste verkiezing voor de Eerste Kamer in 2015 één of meer zetels hebben behaald, kregen een nummer op basis van het aantal stemmen dat deze partijen destijds behaalden.

 1. VVD
 2. CDA
 3. Democraten 66 (D66)
 4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 5. SP (Socialistische Partij)
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 7. GROENLINKS
 8. ChristenUnie
 9. Partij voor de Dieren
 10. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 11. 50PLUS
 12. Onafhankelijke Senaatsfractie
 13. Forum voor Democratie
 14. DENK
 15. Blanco lijst

Lijstnummer 13 wordt toegekend aan Forum voor Democratie, aangezien deze partij meedoet in 12 provincies. De lijst van de partij Denk krijgt nummer 14. Deze partij doet  mee in 4 provincies. De blanco lijst met als eerste kandidaat J.C. Frans krijgt ten slotte nummer 15. Deze lijst doet in 1 kieskring mee.