Definitieve uitslagen waterschapsverkiezingen

Op maandagochtend 25 maart hebben de centraal stembureaus van alle waterschappen in een openbare zitting de officiƫle uitslag van de verkiezingen per waterschap vastgesteld. Zie de processen-verbaal met de uitslag per waterschap hieronder.

Oude stembus waterschappen

Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting eventuele bezwaren inbrengen. Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt.

Adviezen en publicaties