Tijdelijke benoeming N. Drost tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 26 maart 2019 de heer N. (Nico) Drost tijdelijk benoemd als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie tot en met 15 juli 2019. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag per 26 maart 2019 van mevrouw S.J.F. (Stieneke) van der Graaf.

Beediging Tweede Kamer

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.