Vastgestelde uitslagen provinciale statenverkiezingen 2019

Op maandagochtend 25 maart hebben de centraal stembureaus van 11 provincies in een openbare zitting de uitslag voor de provinciale statenverkiezingen in hun provincie vastgesteld. Op vrijdagmiddag stelde het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant de uitslag al vast voor deze provincie.  

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting mondeling bezwaren inbrengen. Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt.

Hertelling en herstemming

Na een verkiezing voor de provinciale staten zijn er twee instanties die de bevoegdheid hebben om eventueel te besluiten tot een hertelling: het centraal stembureau en de provinciale staten zelf. Anders dan het centraal stembureau kunnen de staten eventueel ook besluiten tot een herstemming.

Het centraal stembureau kan in de openbare zitting waarin het de verkiezingsuitslag bekendmaakt, besluiten tot een hertelling. Dit is alleen mogelijk als er een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Een hertelling kan voor één, meerdere of zelfs alle stembureaus binnen de provincie plaatsvinden. Zie Kieswet art. P 21.