C. Teunissen en M.W. Gout- van Sinderen benoemd tot lid Eerste Kamer

De Kiesraad heeft op 12 maart 2019 mevrouw C. (Christine) Teunissen benoemd als Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en mevrouw M.W. (Marion) Gout-van Sinderen als Eerste Kamerlid voor Democraten 66 (D66). Mevrouw Teunissen is benoemd in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 12 maart 2019 van mevrouw F. (Floriske) van Leeuwen. Mevrouw Gout-van Sinderen is benoemd in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 1 maart 2019 van mevrouw H.M. (Henriëtte) Prast.  

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.