Jaarverslag Kiesraad 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vonden in 335 gemeenteraadsverkiezingen plaats in combinatie met een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). In de 45 overige gemeenten werd alleen het raadgevend referendum gehouden. Dit waren gemeenten met een herindeling per 1 januari 2019 of die per 1 januari 2018 waren heringedeeld. Het referendum van 21 maart was het tweede en laatste referendum dat plaatsvond op basis van de Wet raadgevend referendum. Op het moment dat het referendum werd gehouden, had het kabinet al aangekondigd dat zij het voornemen had de wet in te trekken.De Kiesraad bracht in 2018 tien adviezen uit. Meer over de activiteiten van de Kiesraad in dit jaar valt te lezen in zijn jaarverslag over 2018.

Beeld: ©Kiesraad